ડૂબત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડૂબત

વિશેષણ

  • 1

    ડૂબતું; ડૂબે એવું; વસૂલ ન થાય એવું (લેણું કે રકમ); 'સિકિંગ'.