ડ્રાંઉંડ્રાંઉં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડ્રાંઉંડ્રાંઉં

અવ્યય

  • 1

    દેડકાનો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી