ડળક ડળક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડળક ડળક

અવ્યય

  • 1

    ફોરાં રૂપે એક પછી એક નીકળે એમ.

મૂળ

રવાનુકારી