ડાકચોકી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાકચોકી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ડાકની સલામતી માટે રાખેલી ચોકી.