ડાકલી પહોળી થઇ જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાકલી પહોળી થઇ જવી

  • 1

    મરી જવું.