ડાગળી ચસકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાગળી ચસકવી

  • 1

    મગજ ખસી જવું-ગાંડાં થવું.