ડાંડલો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાંડલો

પુંલિંગ

  • 1

    મોટી ડાંડલી.

  • 2

    ઘરેણાંનો આંકડો (જેમ કે, વાળીનો).