ડાબી આંખ ફરકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાબી આંખ ફરકવી

  • 1

    પુરુષને માટે અશુભ અને સ્ત્રીને માટે શુભ સૂચવતું નિમિત્ત થવું.