ડાબું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાબું કરવું

  • 1

    ડાબી બાજુએ નાખવું.

  • 2

    ભૂલી જવું.

  • 3

    અળખામણું કરવું.