ડિંગલું ઉડાડી મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડિંગલું ઉડાડી મૂકવું

  • 1

    ઝટકાભેર કાપીને વેગળું કરવું.