ગુજરાતી

માં ડીટડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડીટડી1ડીંટડી2

ડીટડી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્તનનું ટોચકું; ડીંટડી.

મૂળ

જુઓ દીટું

ગુજરાતી

માં ડીટડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડીટડી1ડીંટડી2

ડીંટડી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ડીટ; સ્તનનું ડોચકું; ડીંટી.

મૂળ

જુઓ દીટું