ડોક ભાગી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોક ભાગી જવી

  • 1

    મરણ નજીક આવવું.