ડોડકાં છોલવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોડકાં છોલવાં

  • 1

    કામધંધો ન હોવો.

  • 2

    નકામો વખત બગાડવો.