ડોલચાં બેસી જવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોલચાં બેસી જવાં

  • 1

    નાબૂદ કે બરબાદ થવું.