ડોળા ઊંચે ચડી જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોળા ઊંચે ચડી જવા

  • 1

    તોર કે ગર્વ આવવો.

  • 2

    આશ્ચર્ય પામવું.