ડોળા ફાડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોળા ફાડવા

  • 1

    તાકીને જોવું.

  • 2

    ધમકાવવું.