ગુજરાતી

માં ઢૂંકુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢૂંકું1ઢેક2ઢેંક3ઢંક4

ઢૂંકું1

વિશેષણ

 • 1

  ઢૂંક્ડું.

ગુજરાતી

માં ઢૂંકુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢૂંકું1ઢેક2ઢેંક3ઢંક4

ઢેક2

વિશેષણ

 • 1

  ઢેંક; છેલ્લું (રમતમાં વપરાય છે).

ગુજરાતી

માં ઢૂંકુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢૂંકું1ઢેક2ઢેંક3ઢંક4

ઢેંક3

વિશેષણ

 • 1

  ઢેક.

 • 2

  તદ્દન હલકી કોટિનું.

ગુજરાતી

માં ઢૂંકુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢૂંકું1ઢેક2ઢેંક3ઢંક4

ઢંક4

પુંલિંગ

 • 1

  કાગડો.

મૂળ

दे.