ગુજરાતી

માં ઢુકાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢુકાવવું1ઢૂંકાવવું2ઢંકાવવું3

ઢુકાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ઢૂંકવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ઢુકાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢુકાવવું1ઢૂંકાવવું2ઢંકાવવું3

ઢૂંકાવવું2

  • 1

    'ઢૂંકવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ઢુકાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢુકાવવું1ઢૂંકાવવું2ઢંકાવવું3

ઢંકાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ઢાંકવું'નું પ્રેરક.