ઢેસરો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢેસરો મૂકવો

  • 1

    પોદળો મૂકવા પેઠે અઘવું.