ઢાંચલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢાંચલું

નપુંસક લિંગ

સુરતી
  • 1

    સુરતી ઢાચલું; ભડકું (રાનીપરજ લોકોનું).

ઢાચલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢાચલું

નપુંસક લિંગ

સુરતી
  • 1

    સુરતી ભડકું (રાનીપરજ લોકોનું).