ગુજરાતી

માં ઢાચલુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢાચલું1ઢાંચલું2

ઢાચલું1

નપુંસક લિંગ

સુરતી
  • 1

    સુરતી ભડકું (રાનીપરજ લોકોનું).

ગુજરાતી

માં ઢાચલુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢાચલું1ઢાંચલું2

ઢાંચલું2

નપુંસક લિંગ

સુરતી
  • 1

    સુરતી ઢાચલું; ભડકું (રાનીપરજ લોકોનું).