ઢાળકો આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢાળકો આવવો

  • 1

    ભલીવાર આવવો.