ઢાળમાં ગાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢાળમાં ગાવું

  • 1

    રાગ પ્રમાણે - ઢંગમાં ગાવું.