ગુજરાતી

માં ઢીકાપાટુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢીકાપાટુ1ઢીંકાપાટુ2

ઢીકાપાટુ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઢીંકાપાટુ ધીબકા અને લાતોથી કરેલી મારામારી; મસ્તી.

ગુજરાતી

માં ઢીકાપાટુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઢીકાપાટુ1ઢીંકાપાટુ2

ઢીંકાપાટુ2

નપુંસક લિંગ બહુવયન​

  • 1

    ધીબકા અને લાતોથી કરેલી મારામારી; મસ્તી.

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ઢીંકાપાટુ ધીબકા અને લાતોથી કરેલી મારામારી; મસ્તી.