ઢીંકાપાટુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢીંકાપાટુ

નપુંસક લિંગ બહુવયન​

  • 1

    ધીબકા અને લાતોથી કરેલી મારામારી; મસ્તી.

ઢીકાપાટુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢીકાપાટુ

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઢીંકાપાટુ ધીબકા અને લાતોથી કરેલી મારામારી; મસ્તી.