ઢીંચણે પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢીંચણે પડવું

  • 1

    ઢીંચણથી નમીને પગે લાગવું.