ઢીલી છાતીનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢીલી છાતીનું

  • 1

    કમજોર; બીકણ.