ઢીલી દાળનું ખાનારું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢીલી દાળનું ખાનારું

  • 1

    કમજોર; પોચું.