ઢોંગ ચલાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢોંગ ચલાવવો

  • 1

    ખોટો દેખાવ કરવો.