ઢોરનો ડબો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢોરનો ડબો

  • 1

    રખડતાં ઢોર પૂરવાનો ડબો કે વાડો.