ગુજરાતી માં ઢોલણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઢોલણી1ઢોલણી2

ઢોલણી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાનો ખાટલો; પલંગડી.

ગુજરાતી માં ઢોલણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઢોલણી1ઢોલણી2

ઢોલણી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઢોલડી; નાનો ખાટલો; પલંગડી.

  • 2

    રેંટિયોનું ચક્ર ફેરવવાનો હાથો.