ઢોલી ઢોલી બેસવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢોલી ઢોલી બેસવા

  • 1

    મંગળપ્રસંગ હોવો.