ઢોલ વગાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢોલ વગાડવું

  • 1

    જાહેર કરવું.