તકરાર સાંભળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તકરાર સાંભળવી

  • 1

    તકરારનાં કારણો સાંભળી લેવાં (ફેંસલો કે દાદ આપતા પહેલાં).