તુંગું ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તુંગું ઊતરવું

  • 1

    રીસ દૂર થવી; મોં પરથી તેનો ભાવ હઠવો.