તુંગું ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તુંગું ચડવું

  • 1

    રીસથી મોં ચડવું-મોં પર રીસનો ભાવ આવવો.