તેટલું તેટલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તેટલું તેટલું

વિશેષણ

  • 1

    તેટલું તેટલું; સરખે સરખું.