તેડવા જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તેડવા જવું

  • 1

    લેવા-બોલાવવા જવું; લઈ આવવું (જેમ કે, વહુને.).