તડૂશ તડૂશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તડૂશ તડૂશ

અવ્યય

  • 1

    ધીમે ધીમે; રહી રહીને.

મૂળ

રવાનુકારી; સર૰ ટપૂસ ટપૂસ