તડાકો પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તડાકો પડવો

  • 1

    એકાએક સારો લાભ થવો.