તડાતૂમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તડાતૂમ

અવ્યય

  • 1

    [તડ (તસતસીને તૂટવાનો રવ+તૂમ (તુંબડાની જેમ)? કે अ. तलातुम=મોટું મોજું ઉપરથી? ફૂલીને તૂટું તૂટું થાય તસતસે એમ)].