તડિંગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તડિંગ

અવ્યય

  • 1

    તેવો અવાજ (તડિંગ દઈને).

મૂળ

રવાનુકારી