તેડું આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તેડું આવવું

  • 1

    નોતરું આવવું; લઈ જવા આવવું.