તડ પડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તડ પડવાં

  • 1

    ફાટવાનો અવાજ.

  • 2

    ઝટ ઝટડ.