તતઃકિમ્ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તતઃકિમ્

  • 1

    તેથી શું? તેમાંથી પછી શું?.

મૂળ

सं.