તંતુ કામે લગાડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તંતુ કામે લગાડવા

  • 1

    બનતું બધું કરવું (કોઈ કામ સાધવા માટે).