ગુજરાતી

માં તનુજની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તનુજ1તનૂજ2

તનુજ1

પુંલિંગ

  • 1

    પુત્ર.

ગુજરાતી

માં તનુજની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તનુજ1તનૂજ2

તનૂજ2

પુંલિંગ

  • 1

    પુત્ર.