ગુજરાતી

માં તપતની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તપત1તપ્ત2તૃપ્ત3

તપત1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગરમી; સહેજસાજ તાવ.

ગુજરાતી

માં તપતની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તપત1તપ્ત2તૃપ્ત3

તપ્ત2

વિશેષણ

  • 1

    તપેલું કે તપાવેલું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં તપતની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તપત1તપ્ત2તૃપ્ત3

તૃપ્ત3

વિશેષણ

  • 1

    ધરાયેલું; સંતુષ્ટ.

મૂળ

सं.