તુંબડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તુંબડી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  એક વેલો.

 • 2

  નાનું તુંબડું.

તૂબંડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તૂબંડી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  તુંબડી; એક વેલો.

 • 2

  નાનું તુંબડું.