ગુજરાતી

માં તુંબડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તુંબડી1તૂબંડી2

તુંબડી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  એક વેલો.

 • 2

  નાનું તુંબડું.

ગુજરાતી

માં તુંબડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તુંબડી1તૂબંડી2

તૂબંડી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  તુંબડી; એક વેલો.

 • 2

  નાનું તુંબડું.