ગુજરાતી માં તબીબની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

તબીબ1તબીબ2

તબીબ1

પુંલિંગ

  • 1

    વૈદ્ય; હકીમ.

મૂળ

अ.

ગુજરાતી માં તબીબની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

તબીબ1તબીબ2

તબીબ2

પુંલિંગ

  • 1

    વૈદ્ય; હકીમ; દાક્તર.