તંબોળ છાંટવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તંબોળ છાંટવો

  • 1

    લગ્ન વખતે વરકન્યાએ એકબીજા પર પાનની પિચકારી મારવી.