તમકશ્વાસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તમકશ્વાસ

પુંલિંગ

  • 1

    બહુ ઉતાવળો અને ગૂંચવાતો શ્વાસોચ્છ્વાસ.